Banská Štiavnica

01.10.2011 20:04

Pokud máte rádi historii a chcete to skloubit s osvěžením se během horkého léta, pak jsou právě pro Vás určeny následující řádky.

Pravdou je, že Banská Štiavnica je vzdhledem k vzdálenosti širší okolí Podhajské, ale vynechat ji při svém několikadenním pobytu by byla skutečně škoda. Nejlepší je rezervovat si na její návštěvu celý den, protože opravdu je co k vidění.

V  prosinci roku 1993 se Banské Štiavnici dostalo nejvyššího mezinárodního uznání, kdy bylo historické jádro města spolu s technickými památkami v okolí zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V historickém jádru města - městské památkové rezervaci je celkem do 360 objektů umělecko - historických památek.

Město dýchá dávnou atmosférou zašlých časů, počínaje starou dlažbou, dále pak množstvím památek a jiných zajímavostí, ať už je to např.. městský hrad, tzv. Starý zámek, který vznikl v 16. století, Nový zámek, dále tzv.. Klopačka, v neposlední řadě Štiavnická kalvárie nahoře na kopci.

Během celého roka najdete tady betlém s výjevy z města, na své si přijdou zejména děti. Na koukání je toho určitě hodně, více i na:

https://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/mini-sprievodca

https://www.apsida.sk/c/6638/banska-stiavnica-stary-zamok

https://sk.wikipedia.org/wiki/Banská_Štiavnica

https://www.betlehem.sk/

https://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-banska-stiavnica

Kromě toho všeho Vaše kroky možná povedou do důlního muzea nebo do nedalekého, pouze 5 km vzdáleného zámečku ve Svatém Antoně. Turistickým lákadlem je určitě pozdě barokně - klasicistní zámeček, patřící rodu Koháry - Coburg. Zámeček obklopuje rozsáhlý anglický park se vzácnými stromy z 18. století, dnes v něm sídlí Lesnické muzeum a díky tomuto zaměření se každoročně na podzim konají tzv.. Hubertova dny.

O kostele se traduje, že jeho stavba symbolizovala kalendářní rok - má 4 brány (= roční období), 12 komínů (= měsíců), 52 pokojů (= týdnů) a 365 oken (= dní), dnes po přestavbě to však již není možné potvrdit. Více na
https://sk.wikipedia.org/wiki/Antolský_kaštieľ

Do 18. století byl v okolí Banské Štiavnice vybudován jedinečný báňský vodohospodářský systém sestávající ze 60 vodních nádrží – tzv.tajch, které jsou v současnosti vyhledávanými středisky letních dovolených. Tyto jezera jsou začleněny do malebné hornaté přírody Štiavnických vrchů s nejvyšším vrchem - Sitno / 1009 m. n. m. /, které je opředeno legendami.

Mapy k uvedeným turistickým cílům naleznete v sekci Tipy na výlet.