Směr N.Zámky

Vydáte - li se na cestu na kole, podívejte se na naši mapku značených cyklotras.

Cestou autem máte Nové Zámky na skok. Zastavte se v Šuranech v židovské Synagóze. Odtuj je pouze na skok Nitiransky hrádok, neboli slovenskou Tróji, která patŕí s rozlohou téměř 15 ha mezi nejrozsáhlejší archeologická náleziště ve střední Europě. Vzácným nálezem je plastika „Hrádockej Venuše – Magna Mater“, která bola vyobrazena na slovenské dvojkorunové minci.

Hradisko Nitriansky Hrádok .

Ješťe před tabulí Nové Zámky je odbočka nalevo na Zúgov, dnes chráněna krajinná oblast s nevšední vodnou hříčkou řeky Nitra - kaskádami. Více i na www.novezamky.sk/C_ruch/priroda/index_p.shtml.

 

Cestou spátky se mužete zastavit v městečku Palárikovo a prohlídnout si neskorobarokový zámeček i téměř 3000 Ha velkou bažantnici. Více i na www.obecpalarikovo.sk/pamiatky.html

Pokud máte čas a chuť jet dál, Vaše kroky mužou směrovat i na slovensko Maďarské pohraničí do města Komárna. Cestou návštěvník nalezne městečko Hurbanovo s jeho známou hvězdárnou, je lepší se na návštěvu objednat předem. Více info i třeba tady www.suh.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=362.

Návštěvník nalezne víc informací i na

 

Pokud pojedete dál, na trase je další zastávka Komárno. Určitě nezapomeňte navšívit pevnostný systém, jehož počátek datujeme do  poloviny 16.století, dokončen a rozšířen v 19. století a historici ho považují za nejvěčší bastiónové opevnění ve střední Evropě. Naleznete tady muzeum - Rímské lapidárium
Velkou turistickou atrakcí Komárna je nádvoří Evropy, nedaleko Náměstí gen. Klapku. Symbolicky si tady na jedném místě dala dostaveníčko celá Evropa. Je to komplex staveb s typickými prvky architektury 45 európskych zemí a regionu, také hudobní pavilon, sochy patrona Evropy, 33 m vysoká vyhlídková věž a katakomby v podzemí.

foto také na www.palatinus.sk/.

Vykoupat jse mužete v termálním koupališti www.thermalkn.sk/.

Cestou spátky ještě kousek od Komárna naleznete malou vesničku Iža. Dnes již téměř ruiny, dříve za vlády Marca Aurélie pevnost. Více info najdete www.iza.sk/sk/pozoruhodnosti_54.html  www.archeol.sav.sk/kelemantia/index.html.